Złoża do białek z poli-His, GST, Biotyną, i in.

Do do genu kodującego dane białko często przyłączany jest “ogon” w postaci oligopeptydu/białka lub innej cząsteczki o znanej długości co ułatwia późniejszą jego selekcję w procesie chromatografii. 2 najczęściej używane tego typu znaczniki to oligopeptydy 6xHistydine i GST (S-transferaza glutationowa). Biotyna i Streptawidyna są również często używane w “tagowaniu” białek dla ułatwienia ich oczyszczania.

Złoża do białek z poli-His, GST, Biotyną, i in.

Aktywne filtry