PEG (mysie)

Przecwciała THE Elite produkowane w komórkach hybrydoma powstałych w wyniku fuzji komórek nowotworowych i limfocytów pozyskanych od myszy immunizowanych peptydem PEG skoniugowanym z KLH

No products available yet

Stay tuned! More products will be shown here as they are added.