DNA z żeli

Zestawy QuickClean II Gel Extraction Kit zawierają wysokiej jakości kolumny i bufory umożliwiające prostą, szybką i wysoce efektywną metodę izolacji DNA z żeli agarozowch z buforami TAE lub TBE. Zestaw ten ma rosnący współczynnik odzysku fragmentów od 60 pz do 23 kpz. Fragmenty DNA są oczyszczane ze standardowej oraz wysoko lub nisko-topliwej agarozy o stężęniu 3% przy użyciu minikolumn w zaledwie 8 minut. Oczyszczone DNA może być użyte bezpośrednio do różnego rodzaju końcowych eksperymentów, takich jak klonowanie, sekwencjonowanie, trawienie enzymami restrykcyjnymi, ligację DNA itp.

Aktywne filtry