Anty-c-Myc-Tagowe monoklonalne (mysie)

Do detekcji poziomu ekspresji ludzkiego białka p62 c-myc oraz jego koniugatów.

No products available yet

Stay tuned! More products will be shown here as they are added.