Usuwanie endotoksyn

Endotoksyny obecne w materiale biologicznym poddawanym analizie może wpływać na zafałszowanie otrzymywanych wyników. Oferujemy skuteczne systemy eliminowania endotoksyn z materiału badawczego

GenSignal: Zestawy do usuwania endotoksyn

Aktywne filtry