Izolacja białek poli-HIS

Zestawy do nisko-skalowej puryfikacji lub immunoprecypitacji białek z ogonami poly HIS w eukariotycznych i prokariotycznych systemach ekspresji.

Aktywne filtry