Protein A, G i A/G Magbeads

Złoża Protein A,G i A/G Magbeads posiadają kowalencyjnie związane, odpowiednio: białko A,G i A/G w formie zrekombinowanej, do swej powierzchni i są przeznaczone do immunoprecypitacji i oczyszczania immunoglobulin. Złoża zapewniają użytkownikom łatwy, szybki i oszczędny sposób separacji immunomagnetycznej wybranych przeciwciał.

GenSignal: Złoża Protein A, G and A/G

Aktywne filtry