Protein A CIP Resin

Złoże Protein A CIP Resin zawiera białka A w formie ligandów, które warunkują specyficzne wiązanie przeciwciał klasy IgG poprzez ich rejon Fc jak również wzmacniają chemiczną stabilność w warunkach gdzie stosowane jest czyszczenie typu CIP. Systemy CIP zapewniają szybkie, skuteczne i pewne czyszczenie wszystkich typów urządzeń używanych w przemyśle produkcyjnym. Jest to metoda, w wyniku której obiekt lub rurociąg zostaje całkowicie oczyszczony bez potrzeby ich rozmontowywania. Typowa zdolność wiązania wynosi więcej niż 50g ludzkiej IgG/L złoża. Nie odnotowano znaczącej zmiany w efektywności działania złoża po 200 cyklach izolacji w systemie CIP. Odnotowano także, że  złoże posiada bardzo niski współczynnik wypływu białka A z kolumny. Dla klientów, którzy chcą stosować złoże do izolacji w skali przemysłowej złoże Protein A CIP Resin stanowi idealne rozwiązanie ze względu na najwyższą jakość i doskonałe parametry.


Protein A CIP Resin

Aktywne filtry