Przeciwko cytokinom i cz. wzrostu

Cytokininy i czynniki wzrostu są często wydzielane przez komórki układu immunologicznego, które napotkały patogen, dzięki czemu zachodzi aktywacja innych komórek odpornościowych w celu zwiększenia siły odpowiedzi immunologicznej.

No products available yet

Stay tuned! More products will be shown here as they are added.