Miło nam Państwa powitać na stronie firmy GenSignal!

               

 Jesteśmy młodą firmą skoncentrowaną na współpracy z ośrodkami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie "Life Science". Nasze usługi dotyczą realizacji dostaw sprzętu i odczynników do badań a także organizacji staży, szkoleń oraz oceny wniosków grantowych pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania dla prowadzonych badań. Dzięki nam wiele osób, poza doskonale dobranym sprzętem i odczynnikami otrzymało  wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w wielu programach stażowych i stypendiach organizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz instytucji rządowych. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne na temat planowanego projektu badawczego kierujemy się zasadą całkowitej poufoności jak również, dzięki wsparciu rzecznika patentowego możemy poprowadzić cały proces pozyskania praw własności intelektualnej dla realizowanego pomysłu. Poprzez koncentrację na najbardziej uciążliwych procedurach zakupowych oraz indywidualne podejście do każdego klienta zapewnieniamy najlepsze możliwe terminy oraz warunki cenowe dla realizowanych dostaw towarów i usług. Działamy w imię zasady: "Rób to co robisz najlepiej, resztę zostaw nam". Zależy nam aby marka GenSignal była postrzegana jako solidny partner w prowadzonych przez Państwa badaniach.

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             Zapraszamy do współpracy! 

                                                Mateusz Sowiński CEO GenSignal