Zestawy Standard

Zestawy serii ONE-HOUR Western Standard Kit są przeznaczone do immunodetekcji białek metodą Western-blot w czasie 1 godziny zegarowej. Zawierają wszystkie niezbędne odczynniki: bufory, membrany nitrocelulozowe i substraty dla HRP zarówno chemiluminescencyjne i chromogeniczne takie jak DAB i TMB dla wykonania immunodetekcji metodą Western-blot.

ONE HOUR Western Standard Kit

No products available yet

Stay tuned! More products will be shown here as they are added.