Przeciwciała THE Elite

Przeciwciała THE Elite izolowane są z linii komórkowych, które wykazują najwyższą specyficzność względem wybranych immunogenów. Dostępne zarówno w formie skoniugowanej jak i nieskoniugowanej

Podkategorie

 • PEG (mysie)

  Przecwciała THE Elite produkowane w komórkach hybrydoma powstałych w wyniku fuzji komórek nowotworowych i limfocytów pozyskanych od myszy immunizowanych peptydem PEG skoniugowanym z KLH

 • anty-His-tagowe...

  Przeciwciała THE anty-His tagowe posiadają zdolność wiązania ogonów 6xHIS, 5xHIS, 4xHIS zarówno N jak i C-końcowych w bakteryjnych, owadzich i ssaczych systemach ekspresji.

 • anty-GST-tagowe (mysie)

  Detekcja i wiązanie białek GST-tagowych i ich form zrekombinowanych.

 • Flag-Tag monoklonalne...

  Przeciwciała wiążące ogony DYKDDDDK na końcach N,C oraz wewnątrz łańcucha badanego białka

 • Anty-c-Myc-Tagowe...

  Do detekcji poziomu ekspresji ludzkiego białka p62 c-myc oraz jego koniugatów.

 • anty-HA-Tagowe (mysie,...

  Przeciwciała wiążące się z ogonami HA na końcach C, N oraz wewnątrz łańcucha badanego rekombinatu, znakowane HRP, Biotyną, HRP oraz FITC

 • GFP (królicze)

  Przeciwciało specyficznie wiążące koniugaty białek wyznakowanych GFP takich jak eGFP, AcGFP1 i cGFP, oraz rozpoznające białka DsRed, DsRed2, mOrange, mCherry i tdTomato

 • monoklonalne...

  Przeciwciała specyficznie wiążące białka zawierające epitop V5 na końcu N, C i wewnątrz łańcucha, monoklonalne (mysie)

 • monoklonalne...

  Przeciwciało specyficznie wiążące koniugaty białek zawierających peptyd NWSHPQFEK (Strep tag II) na końcu N, C białek oznaczanych lub oczyszczanych metodą chromatografii powinowactwa

 • beta Actin (mysie)

  Przeciwciała stosowane w badaniach cytoszkieletu komórkowego

 • alpha Tubulin (mysie)

  Monoklonalne przeciwciała specyficznie wiążące białko Tubuliny alfa przydatne w opracowywaniu skutecznej metody poprawnej interpretacji wyników analiz Western-blot

 • monoklonalne...

  Stosowane, np.: w analizach transdukcji sygnału komórkowego w pracach badawczych nowymi postaciami leków

 • monoklonalne anty-BrdU...

  BrdU to analog tyminy wbudowywany podczas repolikacji w fazie S cyklu komórkowego. Przeciwciała THE monoklonalne anty-BrdU są stosowane w oznaczaniu fazy cyklu komórkowego, apoptozy bądź proliferacji w odpowiedzi na czynniki takie jak leki cytotoksyczne oraz śledzeniu procesuwymiany chromatyd siostrzanych.

 • Protein C-Tag,...

  Przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko ogonowi EDQVDPRLIDGK białka C stosowane w analizach koniugatów białek zawierających tą sekwencję.

Aktywne filtry