Zestawy ELISA do detekcji białka A

Zestaw do detekcji wycieków białka A oraz jego pochodnych i medium MabSelect SuRe firmy GE ze złóż chromatograficznych

GenSignal: Zestawy ELISA do detekcji białka A

Aktywne filtry