Zestawy "Green" PCR

Nowej generacji odczynniki  do PCR serii  ”Green PCR Reagents” powstały dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wytwarzania opatentowanej formy polimerazy Taq, dNTP oraz buforów reakcyjnych zapewniających stabliność zestawów przez okres 1 miesiąca w temperaturze pokojowej oraz przez ponad 6 miesięcy w temperaturze +4 °C. Dodatkową cechą zestawów jest  zwiększony czas pół-trwania aktywnych enzymów w wysokich temperaturach, co umożliwia przeprowadzenie większej ilości cykli replikacyjnych i otrzymanie większego plonu DNA. Brak konieczności ciągłego zamrażania i rozmrażania odczynników umożliwia przebieg reakcji PCR w sposób azutomatyzowany i wydajny. Dodatkowo  zestawy Green PCR pomagają zmniejszyć koszt energetyczny związany  z przechowywaniem i transportem odczynników.

Aktywne filtry